HongKong LESER Safety Controls Ltd. / 深圳市中光帕斯自动化有限公司 (经销范围: 中石油炼厂、油田、销售公司及所属设计院和工程公司)
Room 515, Research Building of Hong Kong Polytechnic University No. 18, Yuexing First Avenue, High-tech Industrial Park South Area, Nanshan District / 深圳市南山区粤兴一道18号香港理工大学产学研大楼515室
5180227 Shenzhen City, Guangdong Province
China
电话: 00 86 / 7 55 / 83 26 68 50
传真: 00 86 / 7 55 / 83 26 65 28
邮箱: leserchina01@vip.163.com

Wang Lei 王雷
电话: 00 86 / 1 39 02 97 43 45
邮箱: leserchina01@vip.163.com