Jiangsu Chuanyan Electromechanical Technology Co., Ltd. / 江苏川延机电科技有限公司 (经销范围:中石化炼厂、油田、销售公司及所属设计院和工程公司)
6F, Business Building, 10-2 Huju North Road, Gulou District/
中国南京鼓楼区虎踞北路10-2号商务楼6F
Nanjing
中华